Klimaatverandering versterkt het conflict tussen mens en dier door het verlies van leefgebieden en extreme klimaatgebeurtenissen. Hierdoor worden mensen en dieren gedwongen om de steeds drukker wordende beschikbare ruimte te delen. Naarmate ecosystemen veranderen, zwerven mensen en wilde dieren verder weg op zoek naar voedsel, water en hulpbronnen. Conflicten tussen mens en dier hebben vaak verwoestende gevolgen voor de betrokken dieren.

‘De Migrant’ is hier een aanklacht tegen. Een chimpansee die een oer Hollands schaatsje op zijn rug draagt als een rugzak. Niets lijkt meer ondenkbaar in de zoektocht naar andere leefgebieden.

De parallel tussen de mens en haar naaste verwanten in het dierenrijk fascineert ons dusdanig dat de aap meerdere malen terug te vinden is ons werk. Dat de mensaap het inlevingsvermogen heeft te beseffen dat eigen opvattingen, verlangens en emoties kunnen afwijken van die van een ander, maakt dat ze niet zo anders zijn dan wij mensen.